Ekosistemin Kurtarıcısı Geri Dönüşüm Mü?

 Geri dönüşüm alanında bir milyona yakın küçük ve büyük ölçekli işletme faaliyet gösteriyor. Ve Türkiye genelinde yaklaşık 500 bin toplayıcı çalışmaktadır. Hurdacılık sektöründe kayıt dışı çalışanların oranının yüksek olmasından dolayı net rakamların telaffuz edilemiyor. Ama sektörden para kazananların sayısı ise Türkiye nüfusunun yüzde 3’lük bir kesimini kapamaktadır.

Devamını Oku
Array
(
)

Tag error : <ion: >

PHP error : Directive 'safe_mode' is deprecated in PHP 5.3 and greater
in expression :
file : Unknown