Türkiye’de Atıksu Arıtımı ve Arıtma Teknolojilerinin Gelişimi

1980’li yıllarda ülkemizde kanalizasyon sistemleri ve arıtma teknolojisi konusunda çalışan mühendislik firmaları olmadığı gibi arıtma tesisleri için gerekli donanımları üreten firma da bulunmuyordu. Bu nedenle ihtiyaç duyulan donanımların büyük bir kısmı yurtdışından ithal ediliyordu. Ülkemizde Anayasada çevreyle ilgili 56. Maddenin yer alması, 1983 yılında Çevre Kanunu çıkarılması ve Avrupa Birliği ile ilişkiler bu sektörün ülkemizde hızla gelişmesini sağlamıştır. Bugün kentsel arıtma tesisleri için gerekli olan donanım elemanlarının yaklaşık olarak % 60’ı Türkiye’de imal edilmekte, %40’ı yurtdışından ithal edilmektedir.

Devamını Oku

Çevre Analizlerinde Hakem Laboratuvar

Çok kısa denilebilecek bir geçmişe sahip olmasına rağmen çok hızlı yol alan ve Avrupa seviyesinde ilerleyen bir sektör olmasına rağmen bilinmeyen, çevre geleceği açısından büyük önem arz eden Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları’nı bu alanın başlangıcını oluşturan Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Daire Başkanı Soner Olgun ile konuştuk.

Devamını Oku

Editör’den Çevre’de Yeni Bir Mecra

Rew Fuarcılığın 11.’sini düzenlediği Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık
Yönetimi Uluslar arası Fuarı her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılım ile
gerçekleştiriliyor. Geri dönüşüm firmaları, çevre teknolojileri firmaları ve çevre
laboratuvarları firmalarının boy göstereceği fuarda sürdürülebilir bir geleceğin
teknoloji kaynakları ve atıkların nasıl ve ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği
sergilenecek.

Devamını Oku
Array
(
)

Tag error : <ion: >

PHP error : Directive 'safe_mode' is deprecated in PHP 5.3 and greater
in expression :
file : Unknown