Tozlu Sayfalardaki Çevre

Çevre kavramı insanoğlunun var oluşu ile başlayıp günümüze kadar gelen bir olgudur. Yaşanan büyük olumsuzlar dolayısı ile dün başlayıp bugün devam eden bir olgu gibi görünmesine rağmen. Ve bilim adamları yıllar öncesinde bilimsel çalışmalarında çevre konusunu ele almışlardır.

devamı...

Ülkeizde Hava Kalitesi İzleme Çalışmaları

Soner Olgun / Laboratuvar Ölçüm İzleme Daire Başkanı

devamı...

Türkiye’de Atıksu Arıtımı ve Arıtma Teknolojilerinin Gelişimi

1980’li yıllarda ülkemizde kanalizasyon sistemleri ve arıtma teknolojisi konusunda çalışan mühendislik firmaları olmadığı gibi arıtma tesisleri için gerekli donanımları üreten firma da bulunmuyordu.

devamı...

Kaplan Nüfusu Artışta

Dünya üzerinde birçok canlı nesli ya yok oldu ya da yok olma tehlikesi altında. Bu canlılar arasında yer alan kaplan nüfusu ise sevindirici bir yükseliş göstererek yüzyıldır ilk defa artış gösterdi.

devamı...

Hava kirliliğinde ‘Kara Rapor’

‘Türkiye’de Hava Kirliliği: Kara Rapor’ adlı araştırmayla 181 istasyondan alınan veriler, solunan havayla ilgili ciddi endişeler olduğunu gösteriyor. Rapora göre Türkiye’nin tamamında en az 1 gün sınır değerler aşıldı

devamı...

Çevre Ölçüm ve Analizlerinde Hava, Su, Toprak

Toprak, hava, su ve kirliliğe maruz kalan her kaynak, her madde teknolojik gelişmeler ile birlikte ölçülüp izlenebilir ve analiz edilebilir oldu.

devamı...

Ekolojik Haberler